Αυθεντικό εναντίον Αντιγραφής: Προκήρυξη για κείμενα και καλλιτεχνικά πρότζεκτ

Body: 

english español italiano português

originalvscopy

Για τη δημοσίευση του τεύχους #75 το ψηφιακό περιοδικό Interartive θα δημοσιεύσει ένα ειδικό τεύχος αφιερωμένο σε διάφορες πτυχές της τρέχουσας συζήτησης γύρω από την Αντιγραφή και το Αυθεντικό. Καλούμε θεωρητικούς, κριτικούς, επιμελητές και καλλιτέχνες που δουλεύουν με το θέμα να συμμετάσχουν.

Η διαδικασία της αντιγραφής στο πεδίο της τέχνης έχει χρησιμοποιηθεί και έχει αναλυθεί ευρέως κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Παλαιότερα, ιδιαίτερα πριν την εμφάνιση της φωτογραφίας, γινόταν με στόχο τη διατήρηση του αυθεντικού, ενώ επίσης χρησιμοποιείτο συχνά από την Ακαδημία Καλών Τεχνών ως σπουδή απαραίτητη για την εξέλιξη του καλλιτέχνη. Ωστόσο, με την επανεκτίμηση του αυθεντικού, που τονίστηκε από τον μοντερνισμό και υμνήθηκε από τις Kαλλιτεχνικές Πρωτοπορίες των αρχών του 20ού αιώνα, το αντίγραφο υποτιμήθηκε. Η άνοδος της τεχνολογίας και της τεχνικής αναπαραγωγιμότητας οδήγησαν τους καλλιτέχνες σε νέες στρατηγικές παραγωγής. Επί του παρόντος, και ακόμα περισσότερο με τα ψηφιακά μέσα, η έννοια της αντιγραφής έχει αλλάξει, πράγμα που καθιστά απαραίτητο να αναλυθεί το θέμα σε βάθος, ώστε να γίνει κατανοητό πώς και γιατί προκύπτουν αυτές οι διαφορές.
Η παρούσα προκήρυξη στοχεύει στην ανάλυση των μεταμορφώσεων που υπέστη το αντίγραφο σε βάθος χρόνου και της σχέσης του με την καλλιτεχνική παραγωγή. Στόχος μας είναι να γονιμοποιηθεί ο διάλογος γύρω από την ιδέα του αντιγράφου και του πρωτοτύπου μέσα σε σύγχρονο πλαίσιο.

Θα γίνουν δεκτές προτάσεις που ασχολούνται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω ζητήματα, μεταξύ άλλων:

. Η διαδικασία του αντίγραφου στη σύγχρονη τέχνη
. Καλλιτεχνικές στρατηγικές προσεταιρισμού
. Πολλαπλά καλλιτεχνικά αντίγραφα
. Αναφορά και παραπομπή
. Επανανάγνωση και επανερμηνεία
. Συμπτώσεις και συλλογικό ασυνείδητο
. Η αναπαραγωγή και η αύρα του έργου τέχνης
. Έννοια και αξία του αυθεντικού
. Αυθεντικότητα και πλαστογραφία
. Επαναχρησιμοποίηση τεχνικών εικόνων
. Αντίγραφο και αυθεντικότητα στην εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής

Τα κείμενα θα πρέπει να έχουν έκταση από 800 έως 3000 λέξεις: PUBLISHNG GUIDELINES Texts

Τα έργα και καλλιτεχνικά πρότζεκτ θα παρουσιαστούν στη μορφή ψηφιακής έκθεσης (εικόνες ή βίντεο και σύντομο κείμενο): PUBLISHING GUIDELINES Artworks

Οι προτάσεις θα έπρεπε να σταλούν μέχρι τις 19 Απριλίου, 2015 στη διεύθυνση: info@interartive.org

Το 75ο τεύχος του Interartive θα εκδοθεί τέλη Ιουνίου του 2015.

ISSN 2013-679X