Προκήρυξη για κείμενα και έργα τέχνης: Τέχνη & Κινητικότητα | INTERARTIVE

Body: 

english français العربية español português italiano ελληνικά
Προκήρυξη για κείμενα και έργα τέχνης: Τέχνη & Κινητικότητα
Προθεσμία: 15 Ιουλίου 2013

Για το 55ο τεύχος, το ψηφιακό περιοδικό Interartive θα δημοσιεύσει ένα ειδικό τεύχος αφιερωμένο σε διάφορες πτυχές της τρέχουσας συζήτησης για την Τέχνη και την Κινητικότητα. Καλούμε θεωρητικούς, κριτικούς, επιμελητές και καλλιτέχνες που εργάζονται με το θέμα να συμμετάσχουν.

Οι καλλιτεχνικές πρακτικές και η δημιουργικότητα συνδέονται άμεσα και στενά με την κινητικότητα. Ένα μεγάλο μέρος της τέχνης και της αρχιτεκτονικής που γνωρίζουμε δεν θα υπήρχε χωρίς την ανάγκη του ταξιδιού, της ανακάλυψης, την ανάγκη να ξεφύγει κανείς από τα όρια – εδαφικά και πνευματικά - του γνωστού.

Ο προβληματισμός σχετικά με την κινητικότητα ισοδυναμεί με μια διεύρυνση της προοπτικής, μια υπέρβαση της έννοιας του ταξιδιού, της ανακάλυψης και της μετατόπισης· μας καλεί να αναλύσουμε τα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτήν.

Η πρακτική της κινητικότητας μπορεί να θεωρηθεί ως μια φαινομενολογική εμπειρία όπου η ταυτότητα έρχεται σε επαφή με την ετερότητα, ως μια πορεία μετασχηματισμού όπου αμφισβητούνται ιδέες, αντιλήψεις και προκαταλήψεις, ως αξία και ως συνειδητή διαδικασία εμπλουτισμού και γνώσης, και όχι μόνο ως ένα απλό ταξίδι, ή μια απλή μετατόπιση.

Η κινητικότητα παρουσιάζει πολλαπλές όψεις: σχετίζεται άμεσα με το θέμα της διαφορετικότητας, της ανταλλαγής, της εμπειρίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ταυτόχρονα, μας κάνει να προβληματιστούμε σχετικά με τη μετανάστευση, την εξορία και τα εμπόδια που υπάρχουν στη διέλευση των συνόρων.

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι ο στοχασμός πάνω στην ιστορία της κινητικότητας, η εμβάθυνση στις διαδικασίες του μετασχηματισμού της γνώσης, του πολιτισμού και της τέχνης, στην πρακτική της κινητικότητας και, πάνω απ'όλα, η ανάλυση της κινητικότητας σήμερα, σε ένα σύγχρονο πλαίσιο.

Θα γίνονται δεκτές οι προτάσεις που λαμβάνουν ότι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα, μεταξύ άλλων:

• Κινητικότητα, Πολιτιστική Ποικιλομορφία και Διαπολιτισμικός Διάλογος
• Μετανάστευση, Εξορία και Διασπορά
• Εμπόδια στην κινητικότητα και Άδειες παραμονής
• Πολιτιστικές ανταλλαγές, Καλλιτεχνικές Residencies, Φιλοξενία
• Αλληλεπίδραση, Ευθύνες, Eco-Mobility
• Νομαδικές καλλιτεχνικές πρακτικές
• Μετάφραση και Γλώσσα
• Ταξίδια, Έρευνα και Ιστορία της κινητικότητας
• Εικονική κινητικότητα

Τα κείμενα θα πρέπει να έχουν έκταση περίπου 800 με 3000 λέξεις: Οδηγίες (pdf στα αγγλικά) (pdf στα ισπανικά)
Τα έργα και τα έργα τέχνης θα δημοσιευθούν σε μια έκθεση online (εικόνες και σύντομο κείμενο): Οδηγίες  (pdf στα αγγλικά) (pdf στα ισπανικά)
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013, με e-mail στη διεύθυνση: info@interartive.org
Η 55η έκδοση του Interartive θα δημοσιευθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2013.

ISSN 2013-679X

In partnership with: