Contra el tancament de Can Xalant | MANIFEST

Body: 

En apoyo a Can Xalant, publicamos aquí el Manifiesto en contra de su cierre y a favor de su continuidad.

Manifest

Després de set anys de funcionament l’Ajuntament de Mataró ha decidit unilateralment el tancament del servei que s’ofereix des de Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani.

Com el seu nom indica, Can Xalant ha estat un espai de producció i de creació de projectes culturals diversos però també un lloc d’intercanvi d’idees i per tant, de pensament. Un espai on s’han posat en relació els processos artístics amb altres processos culturals o socials, un lloc de contacte entre disciplines, un lloc de contacte entre artistes de diferents generacions i tendències i un lloc d’intercanvis d’experiències, idees i coneixements. Per aquesta raó, els espais del centre han estat espais oberts a propostes experimentals i innovadores on s’han posat en crisi els models preestablerts potenciant el pensament crític.

Amb una dinàmica regida per aquestes constants, Can Xalant ha aconseguit, en aquests set anys de funcionament, posicionar-se fermament en el circuit artístic català i donar-se a conèixer en l’àmbit nacional i internacional. Ha esdevingut una plataforma per als artistes i altres agents culturals de Mataró i comarca, tant com a espai de creació, com per l’oportunitat de participar en esdeveniments culturals de la ciutat i la resta de l’Estat, o la possibilitat d’assistir a tallers i debats impartits per artistes de prestigi internacional, seminaris amb professionals del sector, o cursos de formació especialitzats. Un pla de comunicació basat en estratègies de comunicació àgils, especialitzades i efectives ha permès visibilitzar el projecte, les activitats i els serveis d’una manera fàcil i eficaç.

Després d’aquests de feina rigurosa la Generalitat de Catalunya va incloure Can Xalant a la nova Xarxa de Centres d’Art de Catalunya. Creiem que aquesta inclusió a la Xarxa era una ratificació de la feina feta, però la situació actual de Can Xalant i, de tots els altres centres que hi pertanyen, demostren que no s’hi ha apostat en ferm. Som conscients de les dificultats econòmiques actuals i que aquest nou context obliga a fer reestructuracions i replantejaments però en cap cas fer desaparèixer  un projecte desenvolupat amb la màxima rigorositat i professionalitat. Estem disposats i oberts a buscar alternatives de sostenibilitat i creiem que el projecte segueix sent totalment pertinent i viable. Per això, pensem que la decisió del seu tancament és totalment inadequada, injusta i pot ser molt perjudicial pel sector de les arts visuals i de la producció cultural del nostre país.

Els artistes residents de Can Xalant hem demanat explicacions a l’ajuntament de Mataró, i aquestes se’ns han denegat. Per això demanem una prórroga del contracte vigent fins que s’estableixi quin és el nou model de gestió i es posi en marxa. No podem permetre que Can Xalant resti tancat i sense poder prestar el servei públic que ofereix mentre el govern municipal i la Generalitat “pensa” que fa amb el Centre.

Els i les artistes residents.

Firma el Manifiesto.

Más Info: http://contraeltancamentdecanxalant.tumblr.com/