Point of View

Festivalization of cities. A critique of Documenta and the institutional integration of art | FABRIKA YFANET

ελληνικά This year’s Documenta 14 “Learning from Athens” attempts to “learn” from the Athens of crisis how social relationships and denials are built within it. The problematic issues regarding Documenta are several: It ...

Φεστιβαλοποίηση των πόλεων. Mια κριτική στην Documenta και στη θεσμική ενσωμάτωση της τέχνης | ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΥΦΑΝΕΤ

english Η φετινή έκθεση της Documenta 14 «Μαθαίνοντας από την Αθήνα», που φιλοξενενήθηκε στην Αθήνα από τον Απρίλη και μέχρι τον Ιούλιο ...

Malta, Culture in Transformation | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  Il-Warda Tar-Riħ In 2014, I wrote an article entitled “Malta: A silent pathway towards a cultural boom?” in which I attempted to highlight some facts and figures clearly indicating a potentially successful new case study in the field of ...

Valletta 2018: plotting a map of our time | KARSTEN XUEREB

Ode to Joy | EU2017MT The aim of the first European Capital of Culture to be held in Malta is clear. Valletta 2018 wants to motivate people to set in motion a number of coordinated actions that are cultural in nature and able to reach across ...

Futuring MUŻA … and a manifesto for European public art museums | SANDRO DEBONO

    In a few months time, Malta’s capital city, Valletta, will be European Capital of Culture for 2018, which shall also be European year for Cultural Heritage. The legacy of this milestone has been works-in-progress for quite ...

The Development of Contemporary Art in Malta: An Overview | KATYA MICALLEF

  Contemporary visual art in Malta has been undergoing a significant development since the turn of the 21st century. Artists have been the protagonists of this change, together with passionate individuals who have been ready to place such ...

At the crossroads of cultures and people. The Valletta 2018 Artist in Residence programme | ANN LAENEN

    “Chance is always welcome in the work I aspire to do, I enjoy random encounters, and I had plenty in Gozo and I was lucky to include some into the work. The people and their outlook and enthusiasm to life and the other has ...

Past perfect? | VERONICA STIVALA

EKHO, School of Performing Arts, University of Malta 2017. Photo by Rafael Mielczarek   This page was left blank for a very long time; weeks I dare say. The reason? Fear of offending, fear of coming off as judgemental, condescending ...

Malta: Culture in Transformation | Call for texts and art projects | INTERARTIVE

. Malta: Culture in Transformation. Projects and processes of a contemporary cultural development Deadline: April 30th, 2017. Aaron Bezzina, Memento Mori, 2016. Photo by Bettina Hutschek. In the history of every single region, country or city ...

Conexiones Emergentes en Malta: Encuentros, Residencias e Intercambios | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

No cabe duda de que dentro de una programación cultural tan extensa y a largo plazo como la de una capital europea de la cultura, uno de los objetivos prioritarios es establecer mecanismos eficientes de encuentros e intercambios – tanto de ...

Monumento al caminante. Sobre el jardín y el deseo de atravesar el paisaje | ISMAEL TEIRA

    Monumento al caminante es un proyecto de intervención conmemorativa en el espacio público del antiguo lecho del río Turia de Valencia, reconvertido en parque en 1986. En este jardín metropolitano existen una serie de caminos ...

Death from television broadcasting via Bullet data image | TAIDA KUSTURICA

In the past we watched Television, now They watch disappearance of us!   Death of 35mm but death in 35ms Disappearance of social body, together with the death of TV and 35 mm tape as analogue body document is witnessing today our brad new death ...

Palabra clave: Comunidad. Sobre el actual desarrollo cultural en Malta | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  La noción de comunidad ha sido ampliamente debatida y analizada en diferentes momentos y en diferentes contextos y campos. Entre estos últimos, se encuentran: los estudios museísticos, con el importante objetivo de explorar el papel ...

(My) Neighborhood: An urban interventionist practice | TUBA DOGU & MELIS VARKAL DELIGOZ

. UrbanTank Intervention: “(My) Neighborhood . Through a discussion of “(My) Neighborhood”, an ongoing public project conveyed by UrbanTank, this article disseminates how urban praxis intervenes in public spaces, how civic engagement and ...

Perspectivas sobre el Arte en la Red en Bolivia | ROSANA MORATO

. Day 66 (1994) de Jodi.org, referentes del Net.Art a nivel internacional . ¿Existe una práctica representativa de Net.art en Bolivia? Cuando me planteé la pregunta, no recordé ningún artista boliviano que se dedique explícitamente a ello. ...

Aproximaciones entre el movimiento feminista y el antimanicomial | DANIELA LIMA

português "Nosotras, mujeres sueltas, que nos reímos locas desde detrás de las rejas -en exceso de libertad." – MAURA LOPES CANÇADO "Detrás de toda locura hay un conflicto social" – FRANCO BASAGLIA Imagen a partir de “Trying to ...

January 2016 | Español, General, Point of View

Mapeo Cultural: Un campo de estudio emergente e interdisciplinario entre investigación y práctica | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  Los días 22 y 23 de octubre de 2015, la capital de Malta, La Valeta, fue sede del congreso internacional Cultural Mapping: Debating Spaces & Places. El Congreso, organizado por la Fundación La Valeta 2018, reunió a un importante ...

Aproximações entre o movimento feminista e o antimanicomial | DANIELA LIMA

español Imagen a partir de “Trying to avoid the sun” (2015), óleo sobre lienzo, 24x18cm, de Lorena Lannes. Hospício é esse branco sem fim, onde nos arrancam o coração a cada instante, trazem-no de volta, e o recebemos: trêmulo, ...

The Curitiba Biennial seen by its director, Luiz Ernesto Meyer Pereira | MARISA GÓMEZ

Spanish    Portuguese The Curitiba Biennial - one of the key events of contemporary art in Brazil, which in 2015 has turned 22 years old - will close the next December 6th. Under the title Luz do Mundo, it has been dedicated to the theme of light ...

A Bienal de Curitiba vista por seu diretor, Luiz Ernesto Meyer Pereira | MARISA GÓMEZ

Español  Ingles A Bienal de Curitiba - um dos principais eventos de arte contemporânea no Brasil, que em 2015 faz 22 anos – ficará aberta até o próximo 6 de dezembro. Com o título Luz do Mundo, foi dedicada ao tema da luz e, neste ...

La Bienal de Curitiba vista por su director, Luiz Ernesto Meyer Pereira | MARISA GÓMEZ

 Inglés   Portugués La Bienal de Curitiba - uno de los eventos fundamentales de arte contemporáneo en Brasil, que este 2015 ha cumplido 22 años - cerrará sus puertas este próximo 6 de diciembre. Bajo el título  Luz do Mundo, ha estado ...

Interview with Raphael Vella – Artistic Director of VIVA Festival, Malta | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  Herman Bashiron Mendolicchio: Since last year, Malta has finally had an important event devoted to Contemporary Visual Arts. Could you please explain a bit more about the history of VIVA? How did it emerge and what are its aims and ...

TRANSLOCATIONS.
 Temporary experience, artistic practices and local contexts | RAMON PARRAMON

SPANISH Translocation is a term used in the field of genetics, defined as the displacement of segments between chromosomes, the phenomenon whereby a fragment of chromosome is transferred to another non-homologous chromosome and, therefore, ...

Creating Territorialities | GIUSY CHECOLA

Creating Territorialities residency at UNIDEE – University of Ideas at Cittadellarte – Fondazione Pistoletto in Biella, Italy with the mentorship of Giusy Checola in the frame of Understanding Territoriality: Identity, Place & ...

TRANSLOCACIONES
. Experiencias temporales, prácticas artísticas y contextos locales | RAMON PARRAMON

ENGLISH Translocación es un término que se utiliza en el ámbito de la genética, con el que se define el desplazamiento de segmentos entre cromosomas, el fenómeno por el cual un fragmento de cromosoma se transfiere a otro no homólogo, y por ...

Tokio. Explorando Caminos entre Arte y Cultura | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  . El pasado mes de Noviembre de 2014 tuve la oportunidad de aterrizar en Tokio, Japón, para conocer, en la medida de lo posible y a través de la experiencia directa, parte de la escena cultural y artística de la ciudad. El programa al ...

El “Efecto Kinect” o Quien Decide Cómo Usamos las Tecnologías | MARISA GÓMEZ

Desde hace unos años, hemos visto cómo cada cierto tiempo, las grandes corporaciones tecnológicas lanzan al mercado esos llamados “gadgets”, dispositivos de diseño con una función  bastante específica, que son esperados y consumidos con ...

“Shandies” and Witches: Notes for an essay on Art and Exile | CLAUDIA RODRIGUEZ PONGA

She snatched up a tattered cloak lying in the cattle-shed to cover her nakedness, took wings, so to speak, and before midnight struck, found herself leagues away, far from any thoroughfare, on a desert heath all thistles and brambles. The heath ...

December 2014 | Cinema, Español, Point of View

Algunos apuntes sobre la raza y cine en Cuba | YASSER SOCARRÁS

Me daba vueltas en la cabeza la idea de que «hay dos cosas a las que tengo derecho: la muerte o la libertad». Harriet Tubman, luchadora negra Luego del triunfo revolucionario en Cuba, el fenómeno del racismo y la discriminación racial eran ...

Collaborative Models and Shared Knowledge. Networks, Creativity and Interculturality | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

Español *  The growing interest in the collaborative models, participatory practices, and sociological aspects of networks is linked to and forms part of a broader global process of cultural, social and economic change. Beyond its ...

Modelos colaborativos y Saberes compartidos. Redes, Creatividad e Interculturalidad | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

 English * El creciente interés en los modelos colaborativos, las prácticas participativas y los aspectos sociológicos de las Redes, se vincula y forma parte de un más amplio proceso global de transformación cultural, social y ...

Museum + Mobility. Case study on international touring exhibitions | REBECCA AMSELLEM

. *** When the ICOM – international council of museum – launched its call in April 2013 on “The Lisbon Declaration to Support Culture and Museums to Face the Global Crisis and Build the Future”, they asked to public authorities to at least ...

Perdurar en Movimiento. De migraciones, reinterpretaciones y ramificaciones. Entrevista a Leandro Katz* | VANINA HOFMAN

. Leandro Katz me recibió en su estudio, en una primera planta de la ensordecedora avenida Santa Fe de Buenos Aires, ciudad que albergaba paralelamente a nuestro encuentro dos exposiciones suyas:  "Arrebatos, diagonales y rupturas" en el Espacio ...

La Post-Postmodernidad: Paradigmas Culturales para el Siglo XXI | MARISA GÓMEZ

. El Fin de la Postmodernidad La nociones de «postmodernidad», «postmodernismo» y «postmoderno» han sido algunas de las más influyentes – y también controvertidas – en el pensamiento contemporáneo, a partir de la década de los 70 ...

Social-genic Architects | MARIA NOVOZHILOVA

Pending the proclamation of the 2014 Pritzker winner, below are the results of a popularity test conducted last year on a sample of 200,000 posts. The aim was to find out who is the most discussed, commented and appreciated architect on the social ...

Revolution as Aesthetics [PART II] | AHMAD HOSNI

Click here to read PART I . III.         The two vanguards   Revolution is the forging of new horizons of social positioning and new possibilities for the count. It provided an incident for socialities that proliferated with the new ...

Revolution as Aesthetics [PART I] | AHMAD HOSNI

. Abstract The Egyptian revolution will probably remembered as one of the most aestheticized political events in decades. On a more global level, it will remain as a moment of intense liaison between politics and art. The paper puts the notion ...

The Mobility of Struggle: Myanmar’s Performance Art as Protest | NATHALIE JOHNSTON

  More than ever before, the performance of protest is used to deem societies, governments and situations insufficient or unsatisfactory. While performative acts in the forms of poetry, theatre, paint and puppetry were employed for centuries to ...

Writer today in southeast of Europe | STEFAN ÇAPALIKU

  1. What does “being a writer” in Albania mean? In the history of the Albanian thinking the first document which deals in an explicit manner with the liberty of word is “The Canon of Lekë Dukagjini”, a medieval code which was and still ...

Exchange, Cooperation and Cultural Mobility: Visions from Vietnam. Interview with Nguyen Phuong Hoa | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

. The increasingly important issue of cultural mobility and its multiple aspects involve not only artistic and cultural organizations, or artists and cultural practitioners, but also those political institutions that deal with culture, diplomacy ...

November 2013 | Español, Notes, Point of View

El otro lado de un estado islámico | CAIO VILELA

Esfahan, mezquita Lotfollah Por los conflictos políticos internacionales, a pesar de mi interés en conocer los paisajes desérticos y la cultura milenaria de Irán, pasé seis años “cocinando” la idea de conocer el país. En mi memoria, ...

The Double Face of Collaborative Art: The Exchange of Theory and Practice | LAIA GUILLAMET & DAVID ROCA

Spanish . 1. Introduction The collaborative art is an aspect of contemporary art whose earliest manifestations can be located in the sixties of the last century. Its origins are drawn in compromised political art proposals, together with the ...

La doble cara del arte colaborativo: El cruce entre teoría y praxis | LAIA GUILLAMET Y DAVID ROCA

.. English . 1. Introducción El arte colaborativo es una vertiente del arte contemporáneo cuyas manifestaciones más tempranas podemos localizarlas en los años sesenta del pasado siglo. Sus orígenes quedan dibujados en las propuestas ...

And now, what? Cognitariat and collective intelligence in times of crisis | CHRISTINA GRAMMATIKOPOULOU

C. "To Resist is to Create", Occupy movement poster. Source: occuprint.org . It's a great way […] to be part of a successful start-up. It will look great on your CV. Since we are a start-up there is no pay at this time. Trust me when I say you ...

Encuentros en el Umbral del Conocimiento | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  En el marco del primer episodio del proyecto de investigación Ru’a / Visions, se han realizado tres encuentros-charlas llamados microEncontres. En el CCCBarrio del Poble Sec de Barcelona, un espacio que sabe a hogar, a refugio ...

Intro | RU’A / VISIONS

español An intersection between western criticism and the islam rhizome To deconstruct the media monotype imposed on islamic realities A reflection on the image in its relationship with the dream and visionary and on the images ability ...

Desautorizar, Expropiar y Devorar: Tránsitos artísticos centro-periferia | VALENTINA MONTERO Y PEDRO DONOSO

. Abstract El concepto de autoría ha sufrido reiterados intentos de destitución. Autoría, autor, autoridad, términos que comparten una misma raíz que apela a nociones dispares de jerarquía, genio, personalidad y propiedad (intelectual). ...

Intro | RU’A / VISIONES

english Una intersección entre el pensamiento crítico occidental y el rizoma islam Una deconstrucción del monotipo mediático sobre las realidades islámicas Una reflexión entorno a  la imagen y su relación con el sueño y lo ...

Diálogo entre el político y el artista (Homenaje a Luciano) | RAFAEL PINILLA

- Político: Que te sean propicios los Dioses, amigo mío; ¿porqué vas por ahí con tan mala cara y con esos amigotes que hacen tanto ruido? ¿Acaso buscáis algo…? Artista: ¿Amigo? Cuidado con lo que dices: nos hemos reunido para alzar ...

El arte de sabotear lo real: Entrevista con Nuria Güell | MARISA GÓMEZ

. . Con esta tarjeta de difusión, la artista catalana Nuria Güell comenzaba a desarrollar en La Habana su proyecto Ayuda Humanitaria. Así es: se ofreció a casarse con el cubano ganador de un concurso de cartas de amor – con jurado compuesto ...

Σκουριές | ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Για τη φωτογραφία του Λεωνίδα Χαλκίδη Τα παρακάτω λόγια, ειπώθηκαν μεταξύ 2010 ως 2012 και προέρχονται από συνομιλίες εργατών του ...

Intimidad | REMEDIOS ZAFRA

. Decía Barthes de lo privado que no es solamente un bien, “es también, y más allá, el lugar absolutamente precioso, inalienable, en que mi imagen es libre (libre de abolirse), (…) condición de una interioridad que creo que se confunde con ...

Arte, Ética y Transformación Social. Entrevista con Michelangelo Pistoletto | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

Italiano * Con una trayectoria de creación artística y de investigación teórica que dura ya desde hace más de 50 años, Michelangelo Pistoletto se puede considerar uno de los artistas más completos y fascinantes de la era contemporánea. ...

Arte, Etica e Trasformazione Sociale. Intervista con Michelangelo Pistoletto | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

Español * Con un percorso di creazione artistica e di ricerca teorica che dura ormai da più di 50 anni, Michelangelo Pistoletto si può considerare uno degli artisti più completi e affascinanti dell’era contemporanea. Protagonista ...

Retóricas de los Medios (dis)Locativos: Agitando las Fronteras l MARISA GÓMEZ

  La movilidad y la localización se han convertido en paradigmas indiscutibles del actual entorno tecno-informacional. La combinación de ambos paradigmas se encarna hoy en día en smart phones, tablets y otros dispositivos portátiles que ...

Pavillion of Distance: A Greek Tragedy l NATALIA CALDERÓN

. Dentro del marco de la 1ª Trienal de Tiblisi “Offiside Effect”, se inauguró el pasado 20 de octubre en la capital de Georgia la exhibición “Pavilion of Distance: A GREEK TRAGEDY”. Este proyecto fue iniciado en abril de 2012 por el ...

October 2012 | Español, General, Point of View

Redes y Nodos. El poder conectivo de la Cultura y del Arte | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

Tomás Saraceno, Galaxies Forming along Filaments, Like Droplets along the Strands of a Spider's Web, 2009. Photo: Alessandro Coco © Tomás Saraceno.   * Entrados en pleno siglo XXI es necesario examinar y redefinir las ...

Beirut, Presente Continuo. La Memoria entre la destrucción y la reconstrucción. [Parte II] | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

Parte I   Uno de los ejemplos más claros de rechazo hacia la lógica del espectáculo nos lo propone el arquitecto, artista y escritor libanés Tony Chakar (Beirut, 1968). Al estallar el conflicto Chakar se quedó, como él mismo ...

La “Civilización de las Imágenes” y el Pensamiento Visual | MARISA GÓMEZ

I “Un tejido de imágenes envuelve nuestro mundo desde que entramos en lo que Régis Debray denomina la videosfera, esta era en la que la imagen es más fácil de producir que un discurso. Las imágenes nos devoran, nos acosan. Estamos ...

Beirut, Presente Continuo. La Memoria entre la destrucción y la reconstrucción. [Parte I] | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  Parte II . . Beirut, ciudad capital de Líbano, Oriente Próximo, un territorio en continuo estado de inquietud, de trasformaciones, de hundimientos y de resurrecciones. La historia reciente de este pequeño país desvela una larga ...

El cumpleaños del arte: un recuerdo de Robert Filliou | PEDRO DONOSO

      «Un pájaro es incomprensible. Un burgués es incomprensible. Un pájaro engullido por un burgués es un platillo […]. Un burgués engullido por un pájaro es un milagro.»1 Robert Filliou     Cada ...

I Foro Internacional de Espacios para la Cultura | MONSERRAT PIS MARCOS

Santiago de Compostela, 8/11 al 10/11 Entre los días 8 y 10 del pasado mes de noviembre se celebró en la Cidade da Cultura de Galicia el I Foro internacional de espacios para la cultura, que congregó a representantes de algunas de las ...

Encuentros en los márgenes | PEDRO DONOSO

  El siguiente escrito esboza la relación entre los paisajes apocalípticos descritos en el trabajo del escritor J.G. Ballard y su adaptación actual en el concepto de “edgeland”, acuñado por la escritora Marion Shoard: aquella franja de ...

El rapto del deseo. Desear como el otro o desear por el otro | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  Rogelio López Cuenca, (de la serie El Paraíso es de los Extraños).   * Quieren ser como nosotros! Así - muchas veces y con muchas otras expresiones parecidas - se han definido y banalizado aspiraciones, sueños y fantasías de ...

LEA, ISEA y otros desafíos de Lanfranco Aceti | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

      La agenda 2011 de Lanfranco Aceti - profesor de la Universidad Sabanci de Estambul, Visiting Researcher en el Goldsmiths College de Londres, artista y comisario - se caracteriza en particular por dos grandes proyectos: la ...

Y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño: la Cidade da Cultura de Galicia | ISMAEL TEIRA

  La Cidade da Cultura de Galicia (CdC) es un complejo arquitectónico proyectado por  Peter Eisenman que pretende acoger las «mejores expresiones de la cultura de Galicia, España, Europa, Latinoamérica y el mundo»[1]. Aspira a ...

Ciberpoesía y perversión | LOLA MIRALLES

Hace unos días, con este artículo entre manos y después de haber hecho una ponencia sobre ciberpoesía en España para un congreso en Oxford, sufrí una tremenda decepción. Las teorías sobre los diversos personajes o avatares creados, según ...

Portrait of an artist as a contemporary man | PEDRO DONOSO

  «The meaning of my work lays in the invisibility of my actions rather than in any representation in particular. Actually no representation takes place other than a written testimony that I may produce later, once the action has ended. The ...

PERDIDO / SE BUSCA | PEDRO DONOSO

  Ante la desaparición de un ciudadano nos preguntamos:   ¿Dónde está? ¿Qué han hecho con él? ¿En qué lo han convertido? ¿Lo han encerrado en un sótano por no pagar sus impuestos? ¿Lo golpean, lo ...

OVNI. El Vídeo como experiencia crítica | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

Algunos de los cuestionamientos más radicales provienen de la cultura de la imagen y de la simulación. Otros, de la expansión de una realidad dominante que destruye otras realidades: borrando saberes, paisajes, personas, maneras de ...

NO LEER | PEDRO DONOSO

En realidad, cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo. Marcel Proust     En el catálogo de la exposición Music Stands Still sobre el trabajo del artista argentino Jorge Macchi que en estos días se inaugura en el ...

Breathe! Respiration, breath and whispers in contemporary artistic practices | CHRISTINA GRAMMATIKOPOULOU

Notes and personal memories from a two day conference in Barcelona español ελληνικά Breath, present in the aristotelic philosophy as the element that unites the body with the soul and the person with the environment, is an act that ...

Respira! Respiración, aliento y susurros en las prácticas artísticas contemporáneas | CHRISTINA GRAMMATIKOPOULOU

Notas y memorias personales sobre dos jornadas en la Universidad de Barcelona english ελληνικά "La respiración, presente en la filosofía aristotélica como aquello que une el cuerpo con el alma a la vez que el sujeto con su entorno, ...

Αναπνεύστε! Αναπνοή, ανάσες και ψίθυροι στις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σημειώσεις και προσωπικές αναμνήσεις από δύο ημερίδες στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης español english Η αναπνοή, παρούσα στην αριστοτελική ...

Who’s Building the Guggenheim Abu Dhabi? Art challenging the global system of exploitation | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

español   We always ask ourselves if art and creativity have some ability to change society, to influence it, if they are able to go against political powers or - even more complex and difficult – to go against the people that really pull ...

El Poder del “Oro Negro” desde la Mirada Artística. Reflexiones Críticas en Tiempos de Crisis | MARISA GÓMEZ

  “El poder es el subproducto más refinado del petróleo”, decía no hace mucho un periodista en una tertulia televisiva. Y no le faltaba razón, considerando que el petróleo no es sólo el combustible que mueve los motores de nuestras ...

Crisis y apatía | MABEL LLEVAT SOY

  Hace poco en una conversación alguien insistió en la idea de que vivir de manera prolongada en un mismo contexto produce apatía. Pero en su discurso esta apatía tenía un sentido geográfico: Europa. Según este comentario el acomodamiento, ...

¿Crisis de los valores y de las virtudes? Entre cultura e imaginación moral: el caso italiano | MODESTA DI PAOLA

  italiano   ¿Que? ¿El gobierno no habría tenido ya que abolir, con un decreto, la prostitución y la miseria? G. Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1843-45.   En el ensayo A Room of One’Own, Virginia Woolf argumentó, con cierta ...

¿Quien está construyendo el Guggenheim Abu Dhabi? Un desafío desde el Arte al sistema global de explotación | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

  english   Nos preguntamos desde siempre si el arte y la creatividad tienen la capacidad de poder cambiar la sociedad, de poder influir en ella, si tienen la posibilidad de poner contra las cuerdas a los poderes políticos o - aún ...

Crisi dei valori e delle virtù? Tra cultura e immaginazione morale. Il caso italiano | MODESTA DI PAOLA

español   Che cosa? Il governo non avrebbe già dovuto abolire, con un decreto, la prostituzione e la miseria? G. Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1843-45.     Nel saggio A Room of One’Own, Virginia Woolf ...

#Egypt. Nuevos Mapas en Construcción | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

_   Preámbulo El día 3 de febrero a las 19.55 de la tarde, con un vuelo directo de la compañía Egyptair, habría tenido que aterrizar al aeropuerto del Cairo. A la salida del aeropuerto, habría tenido que encontrarme con otras personas ...

Found footage Art. Conversation with Péter Forgács | LORENZO MARMIROLI, VALENTINA VALENTINI, GIUSEPPINA VIGNOLA

* Italiano   Mr. Forgács, in every movie of yours, in every material there is a biography, the story of a human being. Can you tell us your artistic biography? An uncle of mine, in summer 1956, escaped successfully from Ukraine, ...

Internet como Archivo Visual y la Estética del Sueño: Vionnet y Solaas | MARISA GÓMEZ

  Si tuviésemos que caracterizar la estética de la Postmodernidad, probablemente uno de sus rasgos más destacables sería la recurrencia a la cita, el pastiche, la referencia; el desarrollo de una estética del archivo. Más allá de los ...

Found footage Art. Conversazione con Péter Forgács | LORENZO MARMIROLI, VALENTINA VALENTINI, GIUSEPPINA VIGNOLA

* English In ogni suo film c’è una biografia, la storia di un essere umano. Ci può raccontare la sua biografia artistica? Un mio zio, nell’estate del 1956, riuscì a uscire da un paese dell’Unione Sovietica, l’Ucraina. Era un ...

On art and revolution… | CHRISTINA GRAMMATIKOPOULOU

“Nothing painful is there, nothing fraught with ruin, no shame, no dishonour, that I have not seen in thy woes and mine.” Sophocles, Antigone, 442 B.C. Two brothers kill each other in the battle. One is honored, the other is left unburied. His ...

Med Art Spaces. PiST/// Interdisciplinary Project Space | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

/// Following the road of the “Med Art Spaces” project, I contact Didem Özbek, artist and co-founder of PiST/// Interdisciplinary Project Space, in Istanbul. The big Turkish city, on the crossroad among Asia, Europe and Middle East, ...

Fleeting or immortal glory: Art and Fame in the Digital Age | CHRISTINA GRAMMATIKOPOULOU

ελληνικά Our names in Lights: Art glorification and internet fame It’s late at night in Barcelona and I’m watching the screen on my computer, showing a live feed from the façade of the Australian Museum in Sydney, where it’s ...

Des_realitat | OVNI * WWW.DESORG.ORG

English Español “Ets cec, tot el que veus és pura imatge.”[1] OVNI des_Realitat vol reflexionar sobre els diferents fenòmens de crítica de la realitat, les seves repercussions i els horitzons que il·luminen o ...

Des_realidad | OVNI * WWW.DESORG.ORG

English Català “Estás ciego, todo cuanto ves es pura imagen.”[1] OVNI des_Realidad quiere reflexionar sobre los diferentes fenómenos de crítica de la realidad, sus repercusiones y los horizontes que iluminan o ...

On Becoming A Hacker: A new political and cultural practice | CHRISTINA GRAMMATIKOPOULOU

ελληνικά Hackers create the possibility of new things entering the world. Not always great things, or even good things, but new things. In art, in science, in philosophy and culture, in any process of knowledge where data can be gathered, ...

Χάκερ: Μια νέα πολιτική και καλλιτεχνική πρακτική | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

english Οι χάκερ δίνουν τη δυνατότητα να μπουν στον κόσμο νέα πράγματα. Δεν είναι πάντοτε σπουδαία πράγματα ή καλά πράγματα, αλλά νέα ...

November 2010 | Cinema, English, Notes, Point of View

355 days of everyday life + 10 days of cinema: Thessaloniki Film Festival | CHRISTINA GRAMMATIKOPOULOU

ελληνικά If a good movie takes us to another dimension, where images, events and emotions enrich our everyday experience, then a good film festival is a long journey, far from everyday life. In the case of the Thessaloniki Film Festival ...

355 μέρες καθημερινότητας + 10 μέρες κινηματογράφου: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

english Αν μια καλή ταινία μας μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση -όπου εικόνες, δρώμενα και συναισθήματα πλουτίζουν την καθημερινή μας ...

INTERVIEW | Med Art Spaces. Beirut Art Center (BAC) | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

español   The Med Art Spaces project wants to establish itself as a focal point in the identification of a creative network around the Mediterranean territory. Interviews, points of view, in depth studies, conversations, meetings, ...

Med Art Spaces. Beirut Art Center (BAC) | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

english El proyecto Med Art Spaces quiere constituirse como un punto focal en la identificación de una red creativa entorno al territorio del Mediterráneo. Entrevistas, puntos de vista, profundizaciones, conversaciones, ...

José Luis Brea. Presencia y materia | RAFAEL PINILLA

. Se fue José Luis Brea. Su compromiso radical con el conocimiento -y por eso, claro está, con la vida- ha sido un ejemplo para los que intentamos especular sobre arte y acabamos enredándonos con la teoría. Seguramente su profunda habla esté ...

Donkey artists! (o como mantener a la prole encendida) | ANTONIO GAGLIANO

  A finales del 2009, el mundo anglosajón recibía con regocijo el anuncio de un nuevo premio de arte contemporáneo. El Future Generation­ Art Prize irrumpió en escena desde New York enarbolando un discurso de apoyo a la producción ...

Πέφτοντας απ’ το γκρεμό | ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ

english Photos: metamanetas.com Έχασα το κράτημά μου από το βράχο και άρχισα να πέφτω με την πλάτη, αργά για δύο δευτερόλεπτα, όλο και πιο γρήγορα ...

INTERVIEW | Polifonía Mediterránea. Entrevista con Iain Chambers | HERMAN BASHIRON MENDOLICCHIO

italiano Iain Chambers es profesor de Estudios Culturales y Poscoloniales en la Universidad Orientale de Nápoles. Desde hace muchos años ha elegido el Mediterráneo como objeto de estudio, con la intención de hacer renacer aquellas “historias ...

Photography to the new five winds | VASILIS KARKATSELIS

ελληνικά Garbis[1] What reactions could be caused by the gradual installation of projects in a building that has been in construction for more than a decade for an experimental period of almost two weeks? The construction site (an ...